OPIS PROGRAMU

Program Integralnego Rozwoju Dziecka.

Tytuł „Zaufane Przedszkole”

O organizatorach:

Fundacja Rodzice Przyszłości prowadzi co roku kampanię społeczną pt: „Sprawdź czy jesteś Świadomym Rodzicem”. Kampania odwołuje rodziców do multimedialnego testu w internecie, który daje odpowiedź, w jakim stopniu są oni przygotowani, aby mądrze i odpowiedzialnie wychowywać dzieci. W 2012 Kampania została objęta honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej, partnerem kampanii został Rzecznik Praw Dziecka, a patronat nad Programem Integralnego Rozwoju objął Przewodniczący Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Program integralnego rozwoju powstał w celu:

  • Promocji placówek przedszkolnych o najwyższej jakości opieki wychowawczej i standardów edukacji,
  • Umożliwienia bezpłatnego podnoszenia kompetencji kadry pedagogicznej,
  • Dostępu do wiedzy i wymiany najlepszych praktyk zawodowych pomiędzy pedagogami,
  • Aktywizacji i podnoszenia kompetencji wychowawczych rodziców.

Misją fundacji jest upowszechnianie wiedzy z zakresu całościowego i zintegrowanego podejścia do rozwoju dziecka, uwzględniającego zarówno aspekt fizyczny, emocjonalny, umysłowy jak i wychowawczy. Pragniemy, aby doświadczenia wybitnych ekspertów z takich dyscyplin jak: neurodydaktyka, psychologia rozwojowa, fizjoterapia, muzykoterapia, logopedia, inteligencja emocjonalna, a także trenerów rozwoju osobistego oraz coachów służyło rozwojowi przedszkoli, pedagogów, rodziców a przede wszystkim umożliwiło naszym dzieciom spójny i zrównoważony rozwój w tym najważniejszym okresie życia.

Co jest priorytetem?

Wiemy doskonale, że aby dobrze wychować dziecko, nie wystarczy wyłącznie praca pedagoga. Ostateczny pozytywny rezultat otrzymamy dopiero wtedy, kiedy w „mądre” i świadome wychowanie zaangażujemy samych rodziców. Podejście takie pozwoli nam wspólnie osiągnąć efekt synergii, dzięki któremu nowe pokolenie dostanie od nas szansę, aby lepiej wykorzystać swój cały potencjał.

Kto może przystąpić do programu?

W programie może wziąć udział przedszkole, które aktywnie włączy się w przekazywanie wartościowej wiedzy, pozwalającej rodzicom unikać błędów oraz pomoże w wychowaniu dobrych, mądrych, zdrowych i szczęśliwych dzieci.

Co daje przedszkolu udział w programie?

Program podzielony jest na etapy a uczestnictwo przedszkola w każdym z nich wiąże się z określonymi korzyściami. Wyróżniliśmy dwa etapy, których osiągnięcie będzie wyróżniane i nagradzane. Udział przedszkola w programie jest bezpłatny.

ETAP I – Otrzymanie godła Programu Integralnego Rozwoju.

Zdobycie przez przedszkole godła „Programu Integralnego Rozwoju Dziecka” jest możliwe już na pierwszym etapie zaangażowania się placówki w program. Polega to w pierwszej kolejności na wywołaniu zaangażowania rodziców poprzez poinformowanie ich na 1 zebraniu o przystąpieniu przedszkola do programu. Fundacja prześle notkę informacyjną na 1 zebranie z rodzicami do wszystkich przedszkoli, które zgłoszą się i zarejestrują do programu na stronie fundacji. Notka informacyjna, którą prześle fundacja nakreśla cele programu oraz zachęca rodziców do zdobywania wiedzy o wychowaniu i rozwoju dziecka. Wyjaśnia również, że włączając się w program, otrzymają oni dostęp do wielu wartościowych, multimedialnych materiałów edukacyjnych opracowanych przez ekspertów fundacji, które trafiać będą do nich za pośrednictwem dyrekcji przedszkola. Placówka otrzyma godło programu wtedy, gdy po pierwszym miesiącu co najmniej 60% rodziców obejrzy materiał edukacyjny przygotowany przez fundację, który trafi do nich za pośrednictwem przedszkola. Dyrekcja przedszkola po wysłaniu maila do rodziców loguje się na stronę fundacji i zaznacza w odpowiednim miejscu, że korespondencja została przesłana do rodziców.

Na tym etapie Przedszkole otrzyma:

  • bezpłatny dostęp do wartościowych multimedialnych materiałów edukacyjnych,
  • zostanie mu przyznane godło i zaświadczenie potwierdzające przystąpienie do „Programu Integralnego Rozwoju Dziecka”,
  • zostanie wyróżnione na stronie fundacji (aktualnie o certyfikat „Integralnego Rozwoju Dziecka” i tytuł „Zaufane Przedszkole” starają się:…)

Przedszkole otrzyma certyfikat Integralnego Rozwoju Dziecka, gdy po roku od dnia przystąpienia do programu wykaże się, że wszystkie informacje mailowe zostały przekazywane rodzicom w terminie 3 dni od dnia otrzymania od fundacji. Certyfikat ważny jest 1 rok. Prawo do posługiwania się godłem programu wygasa z momentem odstąpienia placówki od czynności związanych z realizacją programu edukacji rodziców.

ETAP II – Zdobycie tytułu „Zaufane Przedszkole”

Na drugim etapie zachęcamy do tworzenia scenariuszy i pisania krótkich artykułów dotyczących istotnych problemów związanych ze zdrowiem, wychowaniem i rozwojem dziecka, z którymi pedagogowie spotykają się w codziennej pracy. Teksty prosimy przesłać  na adres: wiedza@rodziceprzyszlosci.pl

Najciekawsze, wybrane przez naszych ekspertów artykuły i scenariusze będą publikowane na stronach fundacji oraz na stronach naszych patronów medialnych.

Wyróżnione i opublikowane na stronie fundacji artykuły promować będą zarówno autora jak i konkretne przedszkole, z którego pochodzi. Dodatkową nagrodą dla autorów artykułów, będzie udzielenie im przez fundację bezpłatnego dostępu do kursu (cyklu 3 webinariów) on-line, dzięki którym dostaną szansę rozwoju swoich kompetencji, co bezpośrednio przełoży się na ich satysfakcję, zaangażowanie oraz jakość i skuteczność pracy. Przedmiotem webinariów będzie m.in. poznanie oraz praktyczne zastosowanie zastosowanie metody Porozumienie Bez Przemocy oraz podejścia coachingowego w środowisku przedszkolnym, pracy z dziećmi i współpracy między personelem przedszkolnym i rodzicami. Pozytywne ukończenie kursu zostanie potwierdzone przyznaniem przez fundację stosownego certyfikatu. Przedszkole, w którym cała kadra ukończy cykl 3 webinariów zostanie nominowane do skorzystania z bezpłatnych warsztatów z zakresu empatycznej komunikacji, w formie superwizji, które odbędą się w danej placówce z udziałem naszego eksperta. Przedmiotem Superwizji będzie przyjrzenie się własnemu doświadczeniu w pracy z dziećmi, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi, silnymi emocjami oraz ewentualnym przeszkodom w kontakcie z nimi lub innymi członkami zespołu, a w efekcie zapewnienie wysokiej jakości komunikacji i dialogu w placówce.

Placówka, która przejdzie cykl superwizji, obok godła „Programu Integralnego Rozwoju Dziecka” otrzyma dodatkowo tytuł: „Zaufane Przedszkole” wraz z prawem do posługiwania się nim. (* tytuł i godło są ważne rok – kryteria oceny oraz niezbędne wymagania, które przedszkole spełniać znajdują się w regulaminie. Obok przyznanego tytułu wraz z certyfikatem, nauczyciele otrzymają dostęp oraz możliwość wymiany doświadczeń na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie w internecie. Platforma umożliwi transfer wiedzy oraz dzielenie się najlepszymi praktykami w kompetentnym gronie. Dostęp do platformy będą miały po zalogowaniu wyłącznie placówki o statusie „Zaufane Przedszkole”. Prezentowane tam informacje będą mogły być oceniane wyłącznie przez samych użytkowników – zweryfikowane osoby o tym samym statusie. Dodatkowo będzie możliwość zgłaszania pytań do naszego eksperta. Odpowiedzi na wybrane, powtarzające się problemy będą publikowane na naszej platformie edukacyjnej.

Co zrobić, by przystąpić do Programu Integralnego Rozwoju Dziecka?

Aby wyrazić chęć uczestnictwa w programie, należy zarejestrować placówkę na stronie: https://rodziceprzyszlosci.pl/zaufaneprzedszkole/logowanie-rejestracja/ . Po wypełnieniu niezbędnych danych w  formularzu otrzymają Państwo od nas maila z potwierdzeniem rejestracji.