Psycholog


Magister psychologii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień„. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Odbyła dwuletni staż trenera – praktyka NLP, pracował‚a w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnień w Łodzi oraz na Oddziale Terapii Uzależnień„ SP ZOZ.