KIM JESTEŚMY

kim_jestesmy_page

 

Przede wszystkim jesteśmy rodzicami.

Zespół fundacji tworzą rodzice i opiekunowie. Są też wśród nas osoby dopiero przygotowujące się do świadomego pełnienia tych ról. Naszym celem jest wspólna nowoczesna edukacja rodzicielska z korzyścią dla prawidłowego i zrównoważonego rozwoju dziecka i rodziny. Zdobywamy wiedzę o tym, co tak naprawdę jest sednem wychowania i rozwoju naszych dzieci, a potem dzielimy się nią oraz posiadanymi umiejętnościami i doświadczeniem z innymi. Nasze działania kierujemy do obecnych i przyszłych rodziców, opiekunów, babć i dziadków oraz do osób zawodowo zajmujących się dziećmi lub z nimi związanych. Staramy się każdemu uświadomić wagę roli, w której się znalazł lub wkrótce znajdzie. Pomagamy określić najważniejsze życiowe cele i wspieramy w poszukiwaniu własnego stylu wychowania dobrego, mądrego i zdrowego dziecka oraz stworzenie silnej, szczęśliwej rodziny, bez przemocy emocjonalnej i fizycznej.

Idea wychowania dobrego, mądrego i zdrowego dziecka, którą popularyzuje fundacja, bazuje na fundamentalnej, kompleksowej i najnowszej wiedzy dotyczącej dziecka jako istoty ludzkiej oraz jego rozwoju we wszystkich stadiach, aspektach i na każdej płaszczyźnie.