Kampania Społeczna

Żywienie dla Zdrowia

Według różnych doniesień naukowych spośród czynników wywierających wpływ na dobre zdrowie ponad 50% stanowi właściwa dieta oraz styl życia.

Dla każdego człowieka niezwykle istotnym, dla właściwego rozwoju, jest okres prenatalny oraz dzieciństwo, bowiem wtedy właśnie ludzki organizm kształtując się tworzy fundament zdrowia na całe przyszłe życie. Współcześnie obserwujemy niepokojący fakt, iż żywność poza tym, że nie dostarcza pełni potrzebnych składników pokarmowych, może wręcz stanowić zagrożenie dla zdrowia. Wśród dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych pojawia się problem otyłości oraz chorób dieto-zależnych. Mając powyższe na względzie należy zwrócić szczególną uwagę na właściwą dietę matek w ciąży oraz dzieci.
Gwałtowny rozwój przemysłowego – wysoko schemizowanego rolnictwa oraz zaawansowanych technologii przetwórstwa żywności spowodował zalanie rynku wysoko przetworzonymi produktami żywnościowymi, których skład chemiczny i wartość biologiczna często bardzo odbiegają od wartościowej żywności produkowanej metodami naturalnymi.

Rodzice mają ogromny wpływ na zdrowie lub choroby swoich dzieci.

Ważne by mieli tę świadomość i podejmowali skuteczne działania by zapewnić swoim pociechom jak najlepszy rozwój i zdrowie. Im dziecko jest starsze, tym ciężej jest zmienić jego nawyki żywieniowe. A to nawyki żywieniowe decydują o długości i jakości naszego życia w przeważającym stopniu. Początkowo to rodzic decyduje co dziecko dostanie do jedzenia. Niestety wielu rodziców idzie na przysłowiową łatwiznę (nierzadko wynika to z braku świadomości i wiedzy), wolą dziecku wykupić posiłki w szkole, kupują słodkie bułki lub dają pieniądze na zakupy w sklepiku. A tam dzieci najczęściej kupują słodycze i kolorowe napoje.
Problemem oczywiście są często rodzice i otoczenie, które w imię dobrej woli przekarmiają dziecko, ponieważ nie widzą niczego złego w słodkościach, kluskach, pierogach i słodkich napojach.

Musimy zdać sobie sprawę, iż pokolenie naszych dzieci ma być pierwszym, które będzie żyło krócej niż my.

Dziś co trzecie dziecko w wieku szkolnym jest otyłe. Coraz więcej dzieci ma problemy z otłuszczeniem wątroby czy trzustki. Cukrzyca typu 2 dosięga już 6 latków. Powszechne są dziś przypadki zaburzeń koncentracji czy ADHD u dzieci. Spotkać dziecko bez alergii jest niezwykle trudno. Coraz częściej dzieci cierpią na atopowe zapalenia skóry i inne dotychczas rzadko spotykane schorzenia.

Można temu zapobiec.

„KAŻDE TWOJE SŁOWO ZMIENIA ŻYCIE”

Co chcemy zrobić? Jaki jest cel tegorocznej kampanii?

Kampania służy uświadomieniu rodzicom, a także dziadkom, opiekunom, wychowawcom oraz wszystkim tym, którzy zawodowo lub po przyjacielsku zajmują się dziećmi, jak wielki wpływ na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka ma sposób porozumiewania się z nim, przekazywania mu informacji, poleceń, opisywanie otaczającego go świata.
“Kiedyś Twoje dziecko rozwinie skrzydła, od Ciebie zależy czy będzie latać.”

Dzieci w wieku 0-6 lat bezkrytycznie przyjmują świat przedstawiony przez rodziców i wychowawców. To rodzic, opiekun dziecka, kształtuje jego sposób postrzegania świata, a także poczucie własnej wartości. Dzieci wierzą w słowa rodzica, bezkrytycznie uznając je za prawdę. Dlatego wierzą np. w świętego Mikołaja, uznając, że skoro rodzic twierdzi, że święty Mikołaj istnieje, to jest to prawda. Tak samo uznają za prawdziwą każdą uwagę wypowiedzianą na ich temat, zarówno pochwałę, jak i karę, zarówno słowa „świetnie sobie poradziłeś” jak i „jesteś prawdziwą ofermą”. Niska samoocena, brak wiary w siebie, wygórowana samokrytyka to skutki przemocy emocjonalnej, które utrudniają dziecku start w dorosłe życie. Przemocy emocjonalnej nie można rozpoznać tak, jak przemocy fizycznej. Nie pozostawia ona widocznych śladów, siniaków czy blizn.

Dlatego przemoc emocjonalna bywa stosowana jest w sposób nieuświadomiony, niecelowy, czasem też bezmyślny. Rodzice i opiekunowie dzieci używają przemocy emocjonalnej w chwili własnej słabości. Najczęściej jest ona odreagowaniem dorosłych na ciekawość, żywiołowość, spontaniczność lub niecierpliwość małego dziecka. Często także dorośli przelewają własne emocjonalne niedobory z dzieciństwa na swoje dzieci i innych dorosłych. Nie zdając sobie sprawy, jaką krzywdę wyrządzają w ten sposób swoim dzieciom, ani jak poważne konsekwencje spotkają ich dziecko w dorosłym życiu. Najgroźniejszą chorobą jest ta, która pozostaje ukryta, przebiega bez widocznych objawów, przez co nieuświadomiona może rozwijać się przez wiele lat, aby ostatecznie wywołać poważne konsekwencje, często już nieodwracalne. Za taką groźną chorobę można uznać przemoc emocjonalną. Rozwija się ona nieuświadomiona, przez wiele lat wywiera wpływ na dziecko niszcząc jego poczucie własnej wartości i poczucie bezpieczeństwa, odbiera mu wiarę we własne siły – podcina skrzydła. Dziecko, które doświadcza przemocy emocjonalnej w dzieciństwie, prawdopodobnie nigdy nie rozwinie skrzydeł jako dorosły. Nigdy nie będzie latać. Dlatego tak istotne jest posiadanie wiedzy na temat przyczyn, przejawów, konsekwencji stosowania przemocy emocjonalnej wobec dziecka. Przekazanie tej wiedzy to cel główny tegorocznej kampanii Fundacji Rodzice Przyszłości. Chcemy podnieść świadomość krzywdy, jaką słowo może sprawić niedojrzałej i pozbawionej dystansu osobowości dziecka, a także przedstawić dobre praktyki rozwiązania tego problemu. Kampania jest zgodna z misją Fundacji Rodzice Przyszłości, którą jest dostarczanie rodzicom wsparcia, naukowej wiedzy i praktycznej pomocy w wychowywaniu dobrych, mądrych, zdrowych i szczęśliwych dzieci wolnych od przemocy emocjonalnej. Dzieci, które w dorosłym życiu rozwiną skrzydła i będą latać.

Jak zamierzamy tego dokonać? Jakie narzędzia zostaną wykorzystane w tegorocznej kampanii?

Podstawowe działanie Fundacji Rodzice Przyszłości polega na tworzeniu i publikowaniu specjalistycznych materiałów edukacyjnych oraz udostępnianiu ich zainteresowanym odbiorcom za pomocą dostępnych środków przekazu. W ramach tegorocznej kampanii, Fundacja Rodzice Przyszłości podjęła szereg działań, z których najważniejszym jest przygotowany wspólnie z ekspertami, bezpłatny, internetowy [do action=”przycisk_sitebar” link=”testy.rodziceprzyszlosci.pl” text=”Test Świadomego Rodzica”/]. Celem tegorocznej edycji testu jest określenie, czy zdajemy sobie sprawę, które zachowania wobec dziecka, są dopuszczalne, a które nie powinny mieć miejsca, ponieważ mają charakter przemocy emocjonalnej i są dla niego krzywdzące.

W ramach kampanii przygotowano również cykl filmów edukacyjnych w ramach [do action=”przycisk_sitebar” link=”poradnik.rodziceprzyszlosci.pl” text=”Vademecum Świadomego Rodzica”/] . Mamy nadzieję, że nowoczesna, przystępna forma zastosowanych narzędzi wzbudzi zainteresowanie rodziców i opiekunów, którzy zechcą zapoznać się z materiałami umieszczonymi na stronie, a przede wszystkim wypełnić Test Świadomego Rodzica. Zawarte w nim informacje powinny zachęcić każdego rodzica i opiekuna do poszerzenia wiedzy o tym, jak wychować wolne od przemocy emocjonalnej, dobre, mądre, zdrowe i szczęśliwe dzieci.
Do kogo kierujemy kampanię?

Nasz przekaz kierujemy do rodziców i opiekunów dzieci w wieku 0 – 6 lat. Adresujemy go również do osób, które dziecka dopiero oczekują oraz które się o nie starają jako rodzice adopcyjni.

Równie istotnymi odbiorcami tegorocznej kampanii są dziadkowie, opiekunowie i wychowawcy zawodowo zajmujący się dziećmi oraz inne osoby mające kontakt z dzieckiem z racji wykonywanego zawodu (np. lekarze pediatrzy).
Kto nas wspiera?

Kampania społeczna współfinansowana jest ze środków otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Honorowym patronem kampanii został Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Kampanię wspierają eksperci z zakresu psychologii i rozwoju dziecka, m.in.: Katarzyna Wnęk-Joniec – psycholog, terapeuta, Klinika Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Fundacja “Podaruj mi skrzydła”, autorka książki “Nie przydeptuj małych skrzydeł” Joanna Berendt i Magdalena Sendor – trenerki, mediatorki, autorki książki “Dogadać się z Dzieckiem”, propagatorki metody Porozumienia bez Przemocy Joanna Flanagan, Sylwia Bogucka – trenerki akredytowane przez International Coach Federation Dr Małgorzata Dragan – Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Informacje o wszystkich ekspertach wspierających działania Fundacji Rodzice Przyszłości znajdują się w zakładce [do action=”przycisk_sitebar” link=”rodziceprzyszlosci.pl/kim-jestesmy/ludzie/eksperci/” text=”Eksperci”/]

„SPRAWDŹ CZY JESTEŚ ŚWIADOMYM RODZICEM”

<p style=”text-align: justify;”><iframe src=”https://www.youtube.com/embed/rkfqJNIlzY?rel=0″ width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>

Kampania ma zwrócić uwagę społeczną na problem niewystarczającego przygotowania rodziców do roli, jaką powinni pełnić w procesie tworzenia silnej, szczęśliwej rodziny oraz na pilną potrzebę wzmocnienia kompetencji rodziców w zakresie świadomego i odpowiedzialnego wychowywania dziecka, by było dobre, zdrowe i mądre, wolne od stosowania przemocy emocjonalnej i fizycznej.

Zarówno partie rządzące, jak i te będące w opozycji prześcigają się w pomysłach, dzięki którym Polacy zapragną posiadać dzieci wcześniej i mieć ich minimum dwójkę. Jest to niezwykle ważne z punktu widzenia rozwoju kraju – twierdzą socjolodzy i ekonomiści. Niestety, znaczniej słabiej słyszalny jest głos mówiący o tym, że posiadanie dziecka to konieczność przewartościowania własnego życia, a także wielka odpowiedzialność. Niewiele osób posiada jakiekolwiek przygotowanie do bycia rodzicem. Dobrym, mądrym i świadomym rodzicem! Postawiliśmy za swój główny cel stworzenie unikatowego programu edukacyjnego dla rodziców chcących wychowywać swoje dzieci, w sposób umożliwiający im harmonijny rozwój – Programu Integralnego Rozwoju.
Cele szczegółowe kampanii społecznej:

• Uświadomienie rodzicom, opiekunom i dziadkom, jak istotną rolę pełnią w rozwoju małych dzieci do lat 6

• Pokazanie, jaki wpływ na całe życie ma rozwój w tym ważnym okresie

• Zachęcenie do sprawdzenia swojej wiedzy rodzicielskiej w interaktywnym teście opracowanym we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego

• Edukacja rodziców, opiekunów i dziadków już podczas wypełniania testu, który pokazuje relację zależności pomiędzy naszym określonym działaniem, a jego wpływem na przyszłość dziecka

• Zachęcenie rodziców, opiekunów i dziadków do poszerzania swojej wiedzy rodzicielskiej poprzez korzystanie z bezpłatnych, dostępnych artykułów edukacyjnych, filmów, wywiadów z ekspertami i innym materiałów przygotowanych przez Fundację Rodzice Przyszłości

Skąd pomysł na kampanię „Sprawdź czy jesteś świadomym rodzicem”?

Odpowiada Wojciech Marciszewski, prezes zarządu Fundacji Rodzice Przyszłości:

„Zwróciliśmy uwagę na kilka dosyć istotnych faktów: aby budować mosty, leczyć ludzi lub być prawnikiem, trzeba skończyć studia o odpowiedniej specjalizacji, odbyć praktyki i zdać egzaminy; aby jeździć samochodem, trzeba skończyć specjalne szkolenie, przejść badania lekarskie i zdać egzamin; nawet, żeby poruszać się rowerem, trzeba mieć kartę rowerową. Taka praktyka pozwala nam uniknąć wielu nieszczęśliwych wypadków wynikających z niekompetencji ludzi wykonujących określone czynności. Teraz wyobraźmy sobie co by było, gdyby każdy mógł wsiąść do samochodu i nim pojechać, każdy mógł przepisywać leki na receptę, każdy mógł wybudować wieżowiec, w którym zamieszkają setki rodzin.

Dlaczego zatem my rodzice nie przygotowujemy się do najważniejszej roli w naszym życiu tak, jak to robimy w przypadku innych odpowiedzialnych zadań w naszym życiu?

Jak wiemy z przeprowadzanych badań, umiejętności rodzicielskie nie są niestety sprawą instynktu i nie wszyscy rodzice potrafią odróżniać właściwe i niewłaściwe metody wychowawcze. Nie wiedzą, jak przekazywać uniwersalne wartości, na bazie których tworzy się światopogląd, jak identyfikować i wspomagać rozwój talentów i inteligencji swoich dzieci. Zależy nam na tym, aby tworzyć społeczeństwo ludzi posiadających większy potencjał intelektualny, z adekwatnym poczuciem własnej wartości, osiągających sukcesy, zdrowych fizycznie i emocjonalnie, szczęśliwych, którzy wyznają szlachetne wartości i potrafią je przekazywać swoim dzieciom”.
Na czym polega idea Integralnego Rozwoju?

Idea Integralnego Rozwoju bazuje na fundamentalnej wiedzy o człowieku w kontekście 4 sfer, które składają się na nasz całościowy obraz jako istoty ludzkiej: sfery fizycznej, emocjonalnej, umysłowej oraz duchowej, w których kryją się 4 najważniejsze cele, do jakich każdy rodzic dąży chcąc wychować:

dobre, mądre, zdrowe i szczęśliwe dziecko.

• Mówiąc o wychowaniu szczęśliwego dziecka – mamy na myśli sferę emocjonalną: zapewnienie potrzeby akceptacji, bezwarunkowej miłość i bezpieczeństwa. Mówimy tu m.in. również o budowaniu więzi oraz równowadze psychicznej i emocjonalnej

• Mówiąc zdrowe dziecko – myślimy o sferze fizycznej, o ciele, ale nie w kontekście leczenia, a raczej zapobiegania chorobom; mówimy o zdrowym odżywianiu, ekologii, zdrowym stylu życia

• Mądre dziecko – to wspomaganie sfery umysłowej, intelektu dziecka; najważniejsze są w niej kluczowe kompetencje, talenty, inteligencja, umiejętności, zdolności, integracja zmysłów oraz komunikacja

• Mówiąc dobre dziecko – myślimy o sferze duchowej, a więc rozwoju osobistym i doskonaleniu nas samych; poruszamy w tym dziale następujące tematy: uniwersalny system wartości, modelowanie, przekonania (samo-koncept i światopogląd); wiedza w tym zakresie daje odpowiedź na pytanie „Kim tak naprawdę jesteśmy?”.
Jak zamierzamy tego dokonać? Jakie narzędzia zostaną wykorzystane w kampanii?

W ramach kampanii Fundacja Rodzice Przyszłości zaplanowała publikację cyklu artykułów Sprawdź czy jesteś świadomym rodzicem i cyklu materiałów video wspierających kampanię.

Test Świadomego Rodzica jest podstawowym narzędziem kampanii. Celem testu jest edukacja rodziców poprzez atrakcyjną i interaktywną formę. Test nie służy ocenie lecz uświadomieniu faktów. (tu link) Test zawiera zagadnienia wychowawcze w ramach 4 obszarów związanych z całościowym podejściem do rozwoju dziecka: sfery duchowej, emocjonalnej, umysłowej i fizycznej.

To ogólnodostępne, proste w obsłudze, bezpłatne rozwiązanie dające możliwość edukacji przez zabawę. Wyniki testów pozwalają każdemu z rodziców i opiekunów uświadomić sobie swoje dotychczasowe wychowawcze relacje z dzieckiem, odnaleźć ich słabsze strony wymagające większej uwagi oraz wyznaczyć kierunki pracy nad nimi. Dodatkową wskazówką są nagrane komentarze ekspertów. Analiza wyników testu i uwagi specjalistów mają pomóc rodzicom świadomie wybrać spośród wielu różnych prawidłowych modeli postępowania z dzieckiem, najbardziej mu odpowiadający.

O tym, jak wychować dobre, mądre, zdrowe i szczęśliwe dzieci rodzice mogą dowiedzieć się z platformy [do action=”przycisk_sitebar” link=”poradnik.rodziceprzyszlosci.pl” text=”Vademecum Świadomego Rodzica”/], której otwarcie stanowiło kolejny etap kampanii.

Vademecum to zbiór ponad 100 krótkich filmów – wypowiedzi ekspertów z wielu dziedzin. Dzięki nim każdy rodzic może nie tylko pogłębić swoją wiedzę na temat sposobów wspierania rozwoju dziecka, ale przede wszystkim uświadomić sobie, czy podąża właściwą drogą ku mądremu i świadomemu wychowaniu swoich dzieci. Zaletą vademecum jest możliwość poznania odpowiedzi na nurtujące rodziców pytania z różnych punktów widzenia dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi specjalistów.
Kto nas wspiera?

Kampania społeczna w 2012 r. została objęta honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej, Przewodniczącego Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Współfinansowana jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Partnerem kampanii został również Rzecznik Praw Dziecka.

Partnerami merytorycznymi zostali Instytut Psychologii, Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, Leaderschool oraz Polski Instytut Ericksonowski. W działania w ramach kampanii „Sprawdź czy jesteś Świadomym Rodzicem” włączył się cały szereg międzynarodowych i polskich ekspertów, m.in.: Brian Tracy, Colin Rose, Dr hab. Grażyna Poraj, Dr. Pretty Agrawal, Dr. Swietłana Masgutowa, Prof. Małgorzata Miksza, Paweł Zawitkowski, Elżbieta Olszewska, Justyna Święcicka, Prof. Jacek Rudnicki, Joanna Maghen, Prof. Włodzimierz Kujawin, Ojciec Paweł Gużyński, Miłosz Brzeziński, Renata Gut, Viloletta Łabanow, Anna Podhajska, Jolanta Gawryłow, Katarzyna Rojkowska, Agnieszka Magdar [do action=”przycisk_sitebar” link=”rodziceprzyszlosci.pl/kim-jestesmy/ludzie/eksperci/” text=”Eksperci”/]