Kampania “Każde Twoje słowo zmienia życie”

Co chcemy zrobić? Jaki jest cel kampanii?

Kampania służy uświadomieniu rodzicom, a także dziadkom, opiekunom, wychowawcom oraz wszystkim tym, którzy zawodowo lub po przyjacielsku zajmują się dziećmi, jak wielki wpływ na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka ma sposób porozumiewania się z nim, przekazywania mu informacji, poleceń, opisywanie otaczającego go świata.

“Kiedyś Twoje dziecko rozwinie skrzydła, od Ciebie zależy czy będzie latać.”

Dzieci w wieku 0-6 lat bezkrytycznie przyjmują świat przedstawiony przez rodziców i wychowawców. To rodzic, opiekun dziecka, kształtuje jego sposób postrzegania świata, a także poczucie własnej wartości. Dzieci wierzą w słowa rodzica, bezkrytycznie uznając je za prawdę. Dlatego wierzą np. w świętego Mikołaja, uznając, że skoro rodzic twierdzi, że święty Mikołaj istnieje, to jest to prawda. Tak samo uznają za prawdziwą każdą uwagę wypowiedzianą na ich temat, zarówno pochwałę, jak i karę, zarówno słowa „świetnie sobie poradziłeś” jak i „jesteś prawdziwą ofermą”. Niska samoocena, brak wiary w siebie, wygórowana samokrytyka to skutki przemocy emocjonalnej, które utrudniają dziecku start w dorosłe życie. Przemocy emocjonalnej nie można rozpoznać tak, jak przemocy fizycznej. Nie pozostawia ona widocznych śladów, siniaków czy blizn.

Dlatego przemoc emocjonalna bywa stosowana jest w sposób nieuświadomiony, niecelowy, czasem też bezmyślny. Rodzice i opiekunowie dzieci używają przemocy emocjonalnej w chwili własnej słabości. Najczęściej jest ona odreagowaniem dorosłych na ciekawość, żywiołowość, spontaniczność lub niecierpliwość małego dziecka. Często także dorośli przelewają własne emocjonalne niedobory z dzieciństwa na swoje dzieci i innych dorosłych. Nie zdając sobie sprawy, jaką krzywdę wyrządzają w ten sposób swoim dzieciom, ani jak poważne konsekwencje spotkają ich dziecko w dorosłym życiu. Najgroźniejszą chorobą jest ta, która pozostaje ukryta, przebiega bez widocznych objawów, przez co nieuświadomiona może rozwijać się przez wiele lat, aby ostatecznie wywołać poważne konsekwencje, często już nieodwracalne. Za taką groźną chorobę można uznać przemoc emocjonalną. Rozwija się ona nieuświadomiona, przez wiele lat wywiera wpływ na dziecko niszcząc jego poczucie własnej wartości i poczucie bezpieczeństwa, odbiera mu wiarę we własne siły – podcina skrzydła. Dziecko, które doświadcza przemocy emocjonalnej w dzieciństwie, prawdopodobnie nigdy nie rozwinie skrzydeł jako dorosły. Nigdy nie będzie latać. Dlatego tak istotne jest posiadanie wiedzy na temat przyczyn, przejawów, konsekwencji stosowania przemocy emocjonalnej wobec dziecka. Przekazanie tej wiedzy to cel główny tegorocznej kampanii Fundacji Rodzice Przyszłości. Chcemy podnieść świadomość krzywdy, jaką słowo może sprawić niedojrzałej i pozbawionej dystansu osobowości dziecka, a także przedstawić dobre praktyki rozwiązania tego problemu. Kampania jest zgodna z misją Fundacji Rodzice Przyszłości, którą jest dostarczanie rodzicom wsparcia, naukowej wiedzy i praktycznej pomocy w wychowywaniu dobrych, mądrych, zdrowych i szczęśliwych dzieci wolnych od przemocy emocjonalnej. Dzieci, które w dorosłym życiu rozwiną skrzydła i będą latać.

Jak zamierzamy tego dokonać? Jakie narzędzia zostaną wykorzystane w tegorocznej kampanii?

Podstawowe działanie Fundacji Rodzice Przyszłości polega na tworzeniu i publikowaniu specjalistycznych materiałów edukacyjnych oraz udostępnianiu ich zainteresowanym odbiorcom za pomocą dostępnych środków przekazu. W ramach tegorocznej kampanii, Fundacja Rodzice Przyszłości podjęła szereg działań, z których najważniejszym jest przygotowany wspólnie z ekspertami, bezpłatny, internetowy [do action=”przycisk_sitebar” link=”testy.rodziceprzyszlosci.pl” text=”Test Świadomego Rodzica”/]. Celem tegorocznej edycji testu jest określenie, czy zdajemy sobie sprawę, które zachowania wobec dziecka, są dopuszczalne, a które nie powinny mieć miejsca, ponieważ mają charakter przemocy emocjonalnej i są dla niego krzywdzące.

W ramach kampanii przygotowano również cykl filmów edukacyjnych w ramach [do action=”przycisk_sitebar” link=”poradnik.rodziceprzyszlosci.pl” text=”Vademecum Świadomego Rodzica”/] . Mamy nadzieję, że nowoczesna, przystępna forma zastosowanych narzędzi wzbudzi zainteresowanie rodziców i opiekunów, którzy zechcą zapoznać się z materiałami umieszczonymi na stronie, a przede wszystkim wypełnić Test Świadomego Rodzica. Zawarte w nim informacje powinny zachęcić każdego rodzica i opiekuna do poszerzenia wiedzy o tym, jak wychować wolne od przemocy emocjonalnej, dobre, mądre, zdrowe i szczęśliwe dzieci.

Do kogo kierujemy kampanię?

Nasz przekaz kierujemy do rodziców i opiekunów dzieci w wieku 0 – 6 lat. Adresujemy go również do osób, które dziecka dopiero oczekują oraz które się o nie starają jako rodzice adopcyjni.

Równie istotnymi odbiorcami tegorocznej kampanii są dziadkowie, opiekunowie i wychowawcy zawodowo zajmujący się dziećmi oraz inne osoby mające kontakt z dzieckiem z racji wykonywanego zawodu (np. lekarze pediatrzy).

Kto nas wspiera?

Kampania społeczna współfinansowana jest ze środków otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Honorowym patronem kampanii został Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Kampanię wspierają eksperci z zakresu psychologii i rozwoju dziecka, m.in.: Katarzyna Wnęk-Joniec – psycholog, terapeuta, Klinika Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Fundacja “Podaruj mi skrzydła”, autorka książki “Nie przydeptuj małych skrzydeł” Joanna Berendt i Magdalena Sendor – trenerki, mediatorki, autorki książki “Dogadać się z Dzieckiem”, propagatorki metody Porozumienia bez Przemocy Joanna Flanagan, Sylwia Bogucka – trenerki akredytowane przez International Coach Federation Dr Małgorzata Dragan – Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Informacje o wszystkich ekspertach wspierających działania Fundacji Rodzice Przyszłości znajdują się w zakładce

Eksperci