Historia

2013

Od maja 2013 roku, dzięki kolejnemu dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu FIO, fundacja kontynuuje kampanię „Sprawdź czy jesteś świadomym rodzicem”. Tematem przewodnim tegorocznego działania jest przemoc emocjonalna stosowana wobec dzieci.

Z badań przeprowadzonych przez Fundację Rodzice Przyszłości wynika, że rodzice nie są świadomi popełnianych błędów oraz nie zdają sobie sprawy z długoterminowych konsekwencji psychologicznych, jakie niosą ze sobą podejmowane decyzje wychowawcze, ewentualna przemoc emocjonalna lub fizyczna. Często nawet nie zdają sobie sprawy, że podejmowane działania są np. przemocą emocjonalną i mogą mieć negatywne konsekwencje.

Potwierdza to badanie przeprowadzone na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka z którego wynika, że 68% rodziców akceptuje bicie dzieci jako dopuszczalną metodę wychowawczą (raport „Postawy społeczne wobec bicia dzieci”, 2012r.)

2012

13 marca 2013 r. w sali G Senatu RP odbyło się, zorganizowane z naszej inicjatywy, specjalne posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Tematem posiedzenia był „Program Integralnego Rozwoju”, którego twórcą jest Fundacja Rodzice Przyszłości.

W czerwcu 2012 r. fundacja przystąpiła do realizacji projektu „Sprawdź czy jesteś świadomym rodzicem”. To ogólnopolska kampania społeczna współfinansowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu FIO. W ramach kampanii uruchomiony został „Test świadomego rodzica”, będący podstawowym narzędziem kampanii. Jego celem jest edukacja rodziców poprzez atrakcyjną, nowoczesną i interaktywną formę. www.rodziceprzyszlosci.pl (test.rodfziceprzyszlosci.pl). Test nie jest narzędziem oceniającym rodzicielskie zachowania lecz uświadamiającym, jakie one są oraz co warto w nich zmienić lub poprawić z korzyścią dla rozwoju dziecka. Zawiera zagadnienia wychowawcze w ramach 4 obszarów związanych z całościowym podejściem do rozwoju dziecka (Integralny model rozwoju): sfery duchowej, emocjonalnej, umysłowej i fizycznej. Każda z odpowiedzi uzupełniona jest wideo komentarzem eksperta.

„Vademecum świadomego rodzica” to platforma stworzona przez Fundację Rodzice Przyszłości, z której dowiedzieć się można, jak wychować dobre, mądre, zdrowe i szczęśliwe dzieci. Uruchomienie platformy było kolejnym etap kampanii. www.poradnik.rodziceprzyszlosci.pl (poradniki.rodziceprzyszlosci.pl). Dzięki zamieszczonym na niej ponad 100 filmom każdy rodzic może pogłębić swoją wiedzę na temat sposobów wspierania rozwoju dziecka, a przede wszystkim uświadomić sobie, czy podąża właściwą drogą ku mądremu i świadomemu wychowaniu swoich dzieci.

24 października 2012 r. w biurze naszego partnera, Rzecznika Praw Dziecka, odbyła się konferencja prasowa dotyczącego świadomego rodzicielstwa i wspierających je oraz promujących działań fundacji.

29 listopada 2012 r. w Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli domów samotnych matek z całej Polski, którego celem była promocja nowoczesnej edukacji rodzicielskiej oraz korzystania zamieszczonych w Internecie bezpłatnych materiałów dotyczących świadomego wychowywania dzieci i odpowiedzialnego wspierania ich rozwoju. Organizatorami spotkania były fundacje: Fundacja Rodzice Przyszłości oraz Fundacja DOZ.

6 grudnia 2012 r. odbyła się sesja „Co mówią wyniki Testu świadomego rodzica?” podsumowująca dotychczasowe działania fundacji i przedstawiająca jej plany na przyszłość, m. in. przygotowanie wydawnictwa „Vademecum rodzica”. Gościem specjalnym był Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, który został partnerem społecznej kampanii „Sprawdź czy jesteś świadomym rodzicem”. Sesję zorganizowano w ramach Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka w Roku Janusza Korczaka.

21 listopada 2012 r. przedstawiciele Fundacji Rodzice Przyszłości wzięli udział w debacie zorganizowanej w Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty Publicznej „Solidarne społeczeństwo, bezpieczna rodzina”. Gośćmi honorowymi byli: Para Prezydencka RP oraz Irena Wóycicka – Podsekretarz Stanu ds. Społecznych w Kancelarii Prezydenta RP, Władysław Kosiniak Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz – Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Kampania przyjęło sprawozdanie z przeprowadzonej przez Fundację Rodzice Przyszłości kampanii społecznej.

2011

Od 2011 r. fundacja realizuje projekt ”Vademecum Rodzica”, którego celem jest przekazywanie rodzicom wiedzy oraz umiejętności, które pozwolą im stworzyć silną i szczęśliwą rodzinę oraz umożliwią prawidłowy i zrównoważony rozwój ich dzieci.

Projekt bazuje na „Integralnym modelu rozwoju”, opracowanym przez Fundację Rodzice Przyszłości, który powstał w oparciu o doświadczenia pedagogów, wiedzę psychologiczną, teorie wspomagania inteligencji i umiejętności, wiedzę o tym, jak działa nasz mózg oraz w oparciu o wiedzę z dziedziny rozwoju osobistego.

W 2011 r. fundacja nawiązała współpracę z interdyscyplinarnym zespołem specjalistów i rozpoczęła nagrywanie krótkich filmów edukacyjnych odpowiadających na pytania: „Jak stworzyć silną i szczęśliwą rodzinę?” oraz „Jak wychować dobre, mądre i zdrowe dziecko?” w perspektywie 4 sfer:

fizycznej, emocjonalnej, umysłowej, sfery duchowej.

Jesteśmy przekonani, że zebrana wiedza oraz rozpoczęte działania fundacji w istotny sposób przyczynią się do poprawy jakości życia wszystkich rodziców i pomogą im w wychowaniu nowego pokolenia, które w pełni wykorzysta swój ludzki potencjał. Jako pierwszy w Internecie został udostępniony bezpłatnie cykl 4 wykładów Briana Tracy poruszających następujące zagadnienia:

 • Dlaczego okres od urodzenia do 6 roku życia jest tak ważny w rozwoju człowieka?
 • Dlaczego jest tak ważne aby rodzice zdobywali wiedzę?
 • Jakie zagrożenia niesie za sobą niewiedza?
 • Jakie są wiodące zasady, których powinniśmy się trzymać w wychowaniu naszych dzieci?
 • Jak wychować szczęśliwe i zdrowe dzieci, które osiągną w życiu sukces?
 • Dlaczego demokratyczne środowisko rodzinne jest tak ważne?
 • Jak kształtować atmosferę pozytywnych oczekiwań?
 • Jakie są główne cele rodzicielstwa?
 • Jakie są główne zadania rodziców?
 • Jakie warunki muszą być spełnione, aby dziecko czuło się prawdziwie kochane i bezpieczne?
 • Jak wytworzyć w dzieciach wysokie poczucie własnej wartości?