Kampania “Sprawdź czy jesteś świadomym rodzicem”

Kampania ma zwrócić uwagę społeczną na problem niewystarczającego przygotowania rodziców do roli, jaką powinni pełnić w procesie tworzenia silnej, szczęśliwej rodziny oraz na pilną potrzebę wzmocnienia kompetencji rodziców w zakresie świadomego i odpowiedzialnego wychowywania dziecka, by było dobre, zdrowe i mądre, wolne od stosowania przemocy emocjonalnej i fizycznej.

Zarówno partie rządzące, jak i te będące w opozycji prześcigają się w pomysłach, dzięki którym Polacy zapragną posiadać dzieci wcześniej i mieć ich minimum dwójkę. Jest to niezwykle ważne z punktu widzenia rozwoju kraju – twierdzą socjolodzy i ekonomiści. Niestety, znaczniej słabiej słyszalny jest głos mówiący o tym, że posiadanie dziecka to konieczność przewartościowania własnego życia, a także wielka odpowiedzialność. Niewiele osób posiada jakiekolwiek przygotowanie do bycia rodzicem. Dobrym, mądrym i świadomym rodzicem! Postawiliśmy za swój główny cel stworzenie unikatowego programu edukacyjnego dla rodziców chcących wychowywać swoje dzieci, w sposób umożliwiający im harmonijny rozwój – Programu Integralnego Rozwoju.
Cele szczegółowe kampanii społecznej:

• Uświadomienie rodzicom, opiekunom i dziadkom, jak istotną rolę pełnią w rozwoju małych dzieci do lat 6

• Pokazanie, jaki wpływ na całe życie ma rozwój w tym ważnym okresie

• Zachęcenie do sprawdzenia swojej wiedzy rodzicielskiej w interaktywnym teście opracowanym we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego

• Edukacja rodziców, opiekunów i dziadków już podczas wypełniania testu, który pokazuje relację zależności pomiędzy naszym określonym działaniem, a jego wpływem na przyszłość dziecka

• Zachęcenie rodziców, opiekunów i dziadków do poszerzania swojej wiedzy rodzicielskiej poprzez korzystanie z bezpłatnych, dostępnych artykułów edukacyjnych, filmów, wywiadów z ekspertami i innym materiałów przygotowanych przez Fundację Rodzice Przyszłości

Skąd pomysł na kampanię „Sprawdź czy jesteś świadomym rodzicem”?

Odpowiada Wojciech Marciszewski, prezes zarządu Fundacji Rodzice Przyszłości:

Zwróciliśmy uwagę na kilka dosyć istotnych faktów: aby budować mosty, leczyć ludzi lub być prawnikiem, trzeba skończyć studia o odpowiedniej specjalizacji, odbyć praktyki i zdać egzaminy; aby jeździć samochodem, trzeba skończyć specjalne szkolenie, przejść badania lekarskie i zdać egzamin; nawet, żeby poruszać się rowerem, trzeba mieć kartę rowerową. Taka praktyka pozwala nam uniknąć wielu nieszczęśliwych wypadków wynikających z niekompetencji ludzi wykonujących określone czynności. Teraz wyobraźmy sobie co by było, gdyby każdy mógł wsiąść do samochodu i nim pojechać, każdy mógł przepisywać leki na receptę, każdy mógł wybudować wieżowiec, w którym zamieszkają setki rodzin.

Dlaczego zatem my rodzice nie przygotowujemy się do najważniejszej roli w naszym życiu tak, jak to robimy w przypadku innych odpowiedzialnych zadań w naszym życiu?

Jak wiemy z przeprowadzanych badań, umiejętności rodzicielskie nie są niestety sprawą instynktu i nie wszyscy rodzice potrafią odróżniać właściwe i niewłaściwe metody wychowawcze. Nie wiedzą, jak przekazywać uniwersalne wartości, na bazie których tworzy się światopogląd, jak identyfikować i wspomagać rozwój talentów i inteligencji swoich dzieci. Zależy nam na tym, aby tworzyć społeczeństwo ludzi posiadających większy potencjał intelektualny, z adekwatnym poczuciem własnej wartości, osiągających sukcesy, zdrowych fizycznie i emocjonalnie, szczęśliwych, którzy wyznają szlachetne wartości i potrafią je przekazywać swoim dzieciom”.
Na czym polega idea Integralnego Rozwoju?

Idea Integralnego Rozwoju bazuje na fundamentalnej wiedzy o człowieku w kontekście 4 sfer, które składają się na nasz całościowy obraz jako istoty ludzkiej: sfery fizycznej, emocjonalnej, umysłowej oraz duchowej, w których kryją się 4 najważniejsze cele, do jakich każdy rodzic dąży chcąc wychować:

dobre, mądre, zdrowe i szczęśliwe dziecko.

• Mówiąc o wychowaniu szczęśliwego dziecka – mamy na myśli sferę emocjonalną: zapewnienie potrzeby akceptacji, bezwarunkowej miłość i bezpieczeństwa. Mówimy tu m.in. również o budowaniu więzi oraz równowadze psychicznej i emocjonalnej

• Mówiąc zdrowe dziecko – myślimy o sferze fizycznej, o ciele, ale nie w kontekście leczenia, a raczej zapobiegania chorobom; mówimy o zdrowym odżywianiu, ekologii, zdrowym stylu życia

• Mądre dziecko – to wspomaganie sfery umysłowej, intelektu dziecka; najważniejsze są w niej kluczowe kompetencje, talenty, inteligencja, umiejętności, zdolności, integracja zmysłów oraz komunikacja

• Mówiąc dobre dziecko – myślimy o sferze duchowej, a więc rozwoju osobistym i doskonaleniu nas samych; poruszamy w tym dziale następujące tematy: uniwersalny system wartości, modelowanie, przekonania (samo-koncept i światopogląd); wiedza w tym zakresie daje odpowiedź na pytanie „Kim tak naprawdę jesteśmy?”.

Jak zamierzamy tego dokonać? Jakie narzędzia zostaną wykorzystane w kampanii?

W ramach kampanii Fundacja Rodzice Przyszłości zaplanowała publikację cyklu artykułów Sprawdź czy jesteś świadomym rodzicem i cyklu materiałów video wspierających kampanię.

Test Świadomego Rodzica jest podstawowym narzędziem kampanii. Celem testu jest edukacja rodziców poprzez atrakcyjną i interaktywną formę. Test nie służy ocenie lecz uświadomieniu faktów. (tu link) Test zawiera zagadnienia wychowawcze w ramach 4 obszarów związanych z całościowym podejściem do rozwoju dziecka: sfery duchowej, emocjonalnej, umysłowej i fizycznej.

To ogólnodostępne, proste w obsłudze, bezpłatne rozwiązanie dające możliwość edukacji przez zabawę. Wyniki testów pozwalają każdemu z rodziców i opiekunów uświadomić sobie swoje dotychczasowe wychowawcze relacje z dzieckiem, odnaleźć ich słabsze strony wymagające większej uwagi oraz wyznaczyć kierunki pracy nad nimi. Dodatkową wskazówką są nagrane komentarze ekspertów. Analiza wyników testu i uwagi specjalistów mają pomóc rodzicom świadomie wybrać spośród wielu różnych prawidłowych modeli postępowania z dzieckiem, najbardziej mu odpowiadający.

O tym, jak wychować dobre, mądre, zdrowe i szczęśliwe dzieci rodzice mogą dowiedzieć się z platformy [do action=”przycisk_sitebar” link=”poradnik.rodziceprzyszlosci.pl” text=”Vademecum Świadomego Rodzica”/], której otwarcie stanowiło kolejny etap kampanii.

Vademecum to zbiór ponad 100 krótkich filmów – wypowiedzi ekspertów z wielu dziedzin. Dzięki nim każdy rodzic może nie tylko pogłębić swoją wiedzę na temat sposobów wspierania rozwoju dziecka, ale przede wszystkim uświadomić sobie, czy podąża właściwą drogą ku mądremu i świadomemu wychowaniu swoich dzieci. Zaletą vademecum jest możliwość poznania odpowiedzi na nurtujące rodziców pytania z różnych punktów widzenia dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi specjalistów.

Kto nas wspiera?

Kampania społeczna w 2012 r. została objęta honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej, Przewodniczącego Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Współfinansowana jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Partnerem kampanii został również Rzecznik Praw Dziecka.

Partnerami merytorycznymi zostali Instytut Psychologii, Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, Leaderschool oraz Polski Instytut Ericksonowski. W działania w ramach kampanii „Sprawdź czy jesteś Świadomym Rodzicem” włączył się cały szereg międzynarodowych i polskich ekspertów, m.in.: Brian Tracy, Colin Rose, Dr hab. Grażyna Poraj, Dr. Pretty Agrawal, Dr. Swietłana Masgutowa, Prof. Małgorzata Miksza, Paweł Zawitkowski, Elżbieta Olszewska, Justyna Święcicka, Prof. Jacek Rudnicki, Joanna Maghen, Prof. Włodzimierz Kujawin, Ojciec Paweł Gużyński, Miłosz Brzeziński, Renata Gut, Viloletta Łabanow, Anna Podhajska, Jolanta Gawryłow, Katarzyna Rojkowska, Agnieszka Magdar.

 

Informacje o wszystkich ekspertach wspierających działania Fundacji Rodzice Przyszłości znajdują się w zakładce

Eksperci