Mikrokinezyterapeuta


Gabriela Berdychowska jako pierwsza sprowadziła mikrokinezyterapię do Polski. nawiązując współpracę z twócami metody Danielem Grosjean i Patrice Benini z Centre de Formation a la Microkinesitherapie. Od 2000 r. organizowała szkolenia dla kinezyterapeutów z Polski i z zagranicy zainteresowanych tą metodą…, dzięki czemu została ona rozpowszechniona w Polsce zyskując duże grono praktyków i zadowolonych pacjentów. Metoda ta był‚a prezentowana m.in. na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku, AWFiS w Gdańsku, Krakowie oraz poprzez
współpracę z Polskim Towarzystwem Medycyny Manualnej. Gabriela Berdychowska odbyła kompletny cykl szkoleń„ w tej metodzie i na tej podstawie uzyskał‚a w 2003 r. stosowny Certyfikat Kompetencji nr 00975, uprawniający do stosowania tej metody.