Psycholog


Psycholog, autorka książek dla dzieci i młodzieży, poradników psychologicznych oraz scenariuszy do filmów edukacyjnych.
Od kilku lat pomaga dzieciom i rodzicom m.in. w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Uniwersytet dla Rodziców oraz w Centrum do Spraw Dzieci Zdolnych. Prowadzi zajęcia z twórczego myślenia dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej oraz warsztaty dla rodziców. Członek Rady Fundacji ABCXXI Cał‚a Polska czyta dzieciom. Współpracuje z Twoim Dzieckiem, konsultuje artykuł‚y do tygodników. Propaguje wiedzę™ psychologiczną w radiu i telewizji.
Dzieci uczą… się doświadczać różnych sytuacji, uczą się także przez modelowanie i naśladownictwo. Bohater który wzbudza zainteresowanie i sympatie staje się modelem a jego zachowania będą chętniej naśladowane w przedszkolu, w szkole czy w domu. Warto wię™c zastanowić‡ się, czego uczymy i jakie zachowania modelujemy.