Psycholog kliniczny


Dr.n.hum. , wieloletni nauczyciel akademicki na UŁ, psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współzałożyciel i v-ce dyrektor d/szkoleń„ w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Prowadzi terapię™ indywidualną, rodzinną… i małżeńską…. Propaguje i rozwija wiedzę™ o psychoterapii ericksonowskiej, która koncentruje się na uruchamianiu zasobów tkwią…cych w człowieku, otworzeniu dostępu do konstruktywnych aspektów nieświadomości i potencjał‚u rozwojowego. W swojej działalności praktycznej pracowała także w Ośrodku Adopcyjnym, gdzie zajmował‚a się mi.tworzeniem zastępczych środowisk wychowawczych – rodzin adopcyjnych i zastępczych oraz pomocą edukacyjną… i psychologiczną… dzieciom osieroconym.