Psycholog


Jest mamą i psychologiem z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.

By im pomagać stworzyła program komunikacji pozbawionej przemocy: Komunikacja Przyjazna Dziecku.

Współpracuje ze żłobkami samorządowymi, przedszkolami, prowadzi zajęcia dla studentów Instytutu Pedagogiki oraz Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przeprowadza szkolenia dla personelu krakowskich publicznych placówek opieki nad dziećmi pod opieką Biura Ochrony Zdrowia UMK, wg autorskich programów m.in. Przeciwdziałania Przemocy Emocjonalnej, Kompleksowego Programu wspomagania rozwoju społeczno – emocjonalnego małe‚go dziecka, w placówce opiekuńczej oraz programu: Niedyrektywne formy pomocy dziecku z problemami emocjonalnymi jako element wspierania małego człowieka w rozwoju w placówce. Prowadzi autorskie warsztaty Dobrej Adaptacji, warsztaty Umiejętności dotyczące świadomej wrażliwości na Dziecko, warsztaty niedyrektywnej komunikacji oraz pracy z emocjami. Stale współpracuje z oddziałami MOPS, szkołami oraz Przedszkolami Samorządowymi oraz Niepublicznymi, a także z Ośrodkami Pomocy Dziecku w wielu miejscach w całej Polsce. Pracuje w Fundacji na rzecz zapobiegania przemocy wobec dziecka “Podaruj mi skrzydła” W jej ramach prowadzi w Krakowie regularne Warsztaty dla Dzieci, Którym Trudno Się Spotkać” dla dzieci, które z różnych powodów mają kłopoty z adaptacją i komunikacja. Także dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. To zajęcia cykliczne dla dzieci i ich rodziców. Regularnie prowadzi także warsztaty dla Personelu i osÃģb pracujących z dziećmi, studentów UJ i UP oraz spotkania praktyczne dla Rodziców. Pracuje w Klinice Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jest także żoną oraz mamą…. Publikacje: m. in.: “Nie przydeptuj małych skrzydeł‚ czyli o niezamierzonych zranieniach”, “Pomóż mi zostać‡ tutaj”, “Dobry początek”.