Coach


Absolwentka Akademii Coachingu Joanny Flanagan, program Narodziny Coacha aprobowany przez ICF na poziomie ACSTH)
W trakcie akredytacji ICF na poziom ACC (Associate Certified Coach)

Praktyka coachingowa :
*160 godzin praktyki coachingowej
*Doświadczenie w coachingu indywidualnym
*Moi dotychczasowi klienci to głównie osoby w trakcie zmiany pracy, poszukiwania swojego miejsca w życiu, z kłopotami w relacjach z partnerami; osoby poszukujące swojej drogi życiowej, z symptomami wypalenia zawodowego, braku równowagi między życiem zawodowym a osobistym; kobiety mają…ce trudności w pogodzeniu pracy zawodowej z życiem prywatnym oraz kobiety, które z własnego wyboru poświeciły się™ wychowaniu dzieci, dbaniu o rodzinę™ i są… na utrzymaniu partnera ; Kobiety po 50-tce które czują… , że mają]… jeszcze wiele do zaoferowania społeczeństwu lecz czują się odrzucone, niepotrzebne, za stare.
Od 25 lat w związku małżeńskim, mama 2 synów. Przez 8 lat był‚am na urlopie wychowawczym zajmują…c się™ domem i wychowaniem dzieci, w międzyczasie studiował‚am zaocznie zarządzanie i marketing oraz zarządzanie zasobami ludzkimi na Akademii Leona Koźmińskiego.
Przywiązuję™ dużą… wagę do tego, aby rodzina miała ś›wiadomość‡, że jest małym Eko-systemem, zestawem naczyń„ połączonych. Samopoczucie i samoświadomość‡ każdego z jej członków wpływa na całą… rodzinę™. Uważam, že wszystkie dzieci rodzą… się™ dobre i grzeczne i to od rodziców w dużej mierze zależy, czy pozostaną takimi w dorosłym życiu. Młodzi ludzie są lustrem swoich rodziców.