Trener personalny


Nauczyciel, trener rozwoju osobistego, efektywnej nauki i motywacji. Prowadzi szkolenia z zakresu mię™kich kompetencji oraz twórczego myślenia, kreatywności,szybkiego czytania, technik pamięciowych i motywacji z wykorzystaniem m.in. skutecznych technik neurolingwistycznego programowania. Szczęśliwa żona i mama Krzysia. Wyjątkowy trener i inspirator zdobywania i przekraczania tego co ogranicza.