Neonatolog


Neonatolog, Kierownik Kliniki Neonatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Autor książki “Małe jest piękne”. Jest twórcą aparatu do elektroencefalografii (EEG), czyli badań„ bioelektrycznej czynności mózgu. Stosuje się™ go w intensywnej terapii noworodków