Senator RP

Od 1975 r. jest związana jako lekarz i wykłdowca z Akademią Medyczną… we Wrocławiu. Pracowała w Klinice Pediatrii Ogólnej oraz Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecię™cej (dawniej Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Dzieci).

Od 2000 r. jest kierownikiem kliniki transplantacji szpiku. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, członkinią… Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej. Zasiada w radach Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Jest członkinią rad kilku fundacji pomagających chorym dzieciom.

W 2001 odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Ponadto wyróżniona Orderem Uś›miechu (2006), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2007), nagrodami resortowymi, Złotą… Kulą 2008 przyznaną przez Wrocławską… Izbę Gospodarczą, tytuł‚em Kobiety Roku 2008 przyznaną przez miesięcznik “Twój Styl”.