Ekspert metody montessori


Urodziła się w 1957r. Ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na Uniwersytecie Łódzkim. Jest starszym wykładowcą w Zakładzie Pedagogiki Filozoficznej UŁ. Interesuje się teorią wychowania moralnego, pedeutologią, pedagogika alternatywną, kategorią losu w naukach humanistycznych. Ukończyła Międzynarodowy Kurs Pedagogiki Montessori, posiada dyplom AMI. W roku 1994 była jednym z inicjatorów powstania grup przedszkolnych Montessori w Przedszkolu Miejskim nr 220 w Łodzi. Jedna z założycieli Polskiego Stowarzyszenia Montessori, gdzie pełni obecnie funkcje prezesa. W ramach działalności statutowej PSM organizuje kursy, szkolenia i konferencje z zakresu pedagogiki Montessori.
Aktywnie pracuje w Zarządzie Europejskiego Stowarzyszenia Montessori Europa. Wychowanie dla Życia ( z siedzibą w Niemczech ). Współpracuje z placówkami, instytucjami i stowarzyszeniami montessorianskimi w wielu krajach europejskich.
M. Miksza wydał‚ w 1994 r. książkę “Żyć, ale jak? Czyli ABC o tobie , o mnie, o nas. Jest autorką artykułów o pedagogice M. Mntessori w języku polskim i niemieckim oraz pomysłodawcą różnych pomocy typu Montessori. M. Miksza opiniowała kilka innowacji i programów autorskich opracowanych w oparciu o teorię M. Montessori. Autorka książki Zrozumieć Montessori.