Integracja sensoryczna

Dr Masgutowa jest twórcą… nowego interdyscyplinarnego programu – neurosensomotorycznej integracji schematów odruchów niemowlęcych i stałych. Z jej doświadczeń„ korzystają… specjaliści w 40 krajach na świecie. Od 1988 roku dr Masgutowa prowadzi badania naukowe dotyczące terapeutycznych technik stosowanych w integracji odruchów i nawyków. Jej praca obejmuje również badanie wpływu rozwoju motorycznego na sferę™ emocjonalną… i kształtowanie osobowości.

Za skuteczną… pracę™ i entuzjazm otrzymał‚a 12 nagród i wyróżnień uniwersyteckich i Rosyjskiej Akademii Edukacji. W 1996 roku został‚a uhonorowana międzynarodową nagrodą…… Fundacji Kinezjologii Edukacyjnej w Stanach Zjednoczonych.

W roku 2007 jej publikacja “You Are a Winner – Trauma Recovery – A New Choice Through Natural Developmental Movement”, otrzymał‚a stanową… nagrodę™ (USA) “Iowa 2007″ wydawnictwa 1st World Publishing. W 2008 roku został‚a wyróżniona za wyjątkowe osiągnięcia w latach 2007-2008 przez Madison Who’s Who” (USA). Dzięki skuteczności jej programów w USA i Kanadzie powstały organizacje rodziców dzieci z wyzwaniami (ponad 700 osób) oraz specjalistów fizjoterapeutów, rehabilitantów, psychologów, specjalistów od SI, biofeedback, terapii słuchu i wzroku, lekarzy.

Dr Swietłana Masgutowa jest aktywnym wykładowcą na uniwersytetach i akademiach edukacyjnych i medycznych. Współpracuje z kilkoma Fundacjami na rzecz dzieci, sponsoruje i wspiera naukowe konferencje i imprezy skierowane na pomoc dzieciom w Polsce, USA i Kanadzie.

Prywatnie jest osobą… pełną… ciepła i miłości, z ogromną pasją i zaangażowaniem zajmującą… się™ wspieraniem rozwoju ruchowego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego.

Motto jej życia:”Prawdziwa miłość‡ – to aktywna miłość, która uczy kreować‡ szacunek i daje narzędzia do budowania szczęścia”.